Kancelaria Adwokacka i Kanoniczna Adwokat Barbara Broda

Kancelaria Adwokacka

Posiadam wieloletnie doświadczenie w reprezentowaniu Klientów w postępowaniu przed organami ścigania, sądami, organami administracji oraz innymi instytucjami. Od 2015 roku udzielam porad prawnych w ramach Ośrodka dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Tarnowie. Od 2016 roku świadczę pomoc prawną w punktach bezpłatnej pomocy prawnej. Od 2015 roku zajmuję się również doradztwem prawnym w ramach ośrodków pomocy społecznej.

W ramach Kancelarii Adwokackiej oferuję pomoc prawną zarówno dla Klientów indywidualnych, biznesowych, fundacji, stowarzyszeń czy też innych podmiotów w Tarnowie, Dąbrowie Tarnowskiej, Tuchowie, Brzesku, Bochni, Krakowie, Rzeszowie.

Zakres usług

Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną w wielu dziedzinach prawa. Kancelaria oferuje porady i konsultacje prawne, pomoc w sporządzaniu pozwów, opinii prawnych i wszelkich pism procesowych oraz reprezentację przed organami ścigania, sądami, organami administracji i innymi podmiotami.

Kancelaria Adwokacka w szczególności świadczy usługi z zakresu:

Prawo rodzinne:

 • władza rodzicielska
 • kontakty z dzieckiem
 • władza rodzicielska
 • alimenty
 • rozwody, separacje
 • rozdzielność majątkowa
 • podział majątku
 • ustalenie, zaprzeczenie ojcostwa

Prawo cywilne:

 • prawo spadkowe (stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek)
 • prawo rzeczowe (zasiedzenie, służebność, droga konieczna)
 • prawo zobowiązań (sprawy o zapłatę, odszkodowania, zadośćuczynienia, umowy)

Prawo karne:

 • obrona w postępowaniu przygotowawczym i sądowym
 • reprezentacja osób pokrzywdzonych
 • obrona w sprawach nieletnich
 • obrona w sprawach wykroczeniowych

Postępowanie wykonawcze:

 • sporządzanie wniosków o odroczenie wykonania kary i przerwę
 • sporządzanie wniosków o warunkowe przedterminowe zwolnienie
 • dozór elektroniczny

Prawo administracyjne:

 • sporządzanie skarg, wniosków i odwołań
 • reprezentacja stron w postępowaniu przed sądami administracyjnymi i organami administracyjnymi

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych:

 • sporządzanie odwołań od decyzji organów rentowych
 • sporządzanie pozwów i umów
 • reprezentowanie stron stosunku pracy