Kancelaria Adwokacka i Kanoniczna Adwokat Barbara Broda

Kancelaria Kanoniczna

W 2020 roku ukończyłam studia na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, gdzie uzyskałam tytuł zawodowy magistra prawa kanonicznego oraz tytuł kościelny licencjata prawa kanonicznego.
Świadczę pomoc prawną w obszarze prawa kanonicznego, w szczególności w dziedzinie procesów o stwierdzenie nieważności małżeństwa niepoprawnie nazywanych „rozwodem kościelnym” czy też „unieważnieniem małżeństwa”.
Kancelaria świadczy usługi w diecezjach: tarnowskiej, krakowskiej, rzeszowskiej, sandomierskiej.

Zakres usług

Kancelaria Kanoniczna oferuje kompleksową pomoc prawną w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństwa.

Kancelaria Kanoniczna w szczególności świadczy usługi z zakresu:

 • uzyskania porady prawnej przed rozpoczęciem procesu,
 • sporządzenia skargi powodowej do właściwego sądu diecezjalnego,
 • sporządzenia odpowiedzi na skargę powodową,
 • przygotowania skargi wzajemnej,
 • przygotowania propozycji pytań dla stron i świadków,
 • przygotowania uwag do opinii biegłego,
 • sporządzenia pisemnego głosu obrończego po publikacji akt,
 • sporządzenia odpowiedzi na uwagi przedwyrokowe obrońcy węzła małżeńskiego,
 • sporządzenia apelacji,
 • reprezentowanie strony przed właściwymi sądami jako adwokat kościelny ad causam,
 • pomoc w sporządzeniu wszelkich innych pism procesowych,

Standardowe etapy w procesie kanonicznym o stwierdzenie nieważności małżeństwa:

W ramach procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa możemy wyróżnić cztery podstawowe fazy:

 • faza wprowadzenia sprawy – faza ta rozpoczyna się od sformułowania skargi powodowej, kończy się natomiast sformułowaniem przedmiotu sporu czyli ustaleniem formuły wątpliwości
 • faza dowodowa – zwana jest instrukcją sprawy; przeznaczona jest na gromadzenie dowodów, mających na celu wyrobienie prawdziwego obrazu sytuacji u sędziego.
 • faza dyskusji sprawy – jest etapem, na którym strony, po zebraniu dowodów, mają prawo do przejrzenia akt, zgłoszenia dodatkowych dowodów, przedstawienia obron lub uwag
 • faza decyzyjna – proces kończy się wyrokiem, którym sędziowie rozwiązują przedmiot sporu