Kancelaria Adwokacka i Kanoniczna Adwokat Barbara Broda

O mnie

Barbara Broda: Adwokat, Kanonista, Adwokat Kościelny, Prawnik

Jestem właścicielem Kancelarii Adwokackiej i Kanonicznej w Tarnowie.

Studia prawnicze ukończyłam na Uniwersytecie Rzeszowskim w 2009 roku z wynikiem bardzo dobrym, otrzymując tytuł magistra prawa. Pracę magisterską pt. ,,Przestępstwo spowodowania wypadku drogowego” napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Zbigniewa Ćwiąkalskiego obroniłam w Katedrze Prawa Karnego. W roku 2009 ukończyłam również Kurs Kwalifikacyjny pn. Studium Pedagogiczne.

W latach 2010 -2013 odbywałam aplikację adwokacką w Krakowskiej Izbie Adwokackiej. W tym czasie zdobywałam doświadczenie pracując w Kancelarii Adwokackiej w Tarnowie oraz współpracując z adwokatami i radcami prawnymi z całej Polski. W roku 2013 złożyłam egzamin adwokacki i zostałam wpisana na listę adwokatów w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie. W roku 2013 założyłam Kancelarię Adwokacką w Tarnowie.

W 2020 roku ukończyłam studia z zakresu prawa kanonicznego na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, uzyskując dyplom z wyróżnieniem oraz tytuł mgr lic. prawa kanonicznego. Pracę magisterską pt. ,,Ekspertyzy biegłych jako środek dowodowy w procesach o stwierdzenie nieważności małżeństwa” napisaną pod kierunkiem ks. prof. dr hab. Henryka Stawniaka obroniłam w Katedrze Kanonicznego Prawa Małżeńskiego i Rodzinnego.

Ze względu na nowe kompetencje oraz poszerzenie działalności o zakres spraw związanych z procesami o stwierdzenie nieważności małżeństwa w 2020 roku zmieniłam nazwę firmy na Kancelaria Adwokacka i Kanoniczna Adwokat Barbara Broda.

Od 2020 roku jestem członkiem Stowarzyszenia Kanonistów Polskich.

Od września 2020 roku jestem słuchaczem Uniwersytetu Społecznego Nauczania Jana Pawła II w Tarnowie.